Събития

Януари 2020

24.01.2020

Семинар със Сенсей Антон Въндев, 5 дан, КК Светлина, София

Seminar_Anton_Vandev_2020-1578646702.pdf
25.01.2020

Общо събрание на БФШК - виж поканата в новини

Февруари 2020

01.02.2020

1-2 февруари 2020 - семинар със Сенсей Лъчезар Ненов, КК Янтра, гр. Габрово

Seminar Gabrovo L.Nenov 2020-1579517770.pdf

Март 2020

01.03.2020

01.03.2020 – Национално първенство до 12г., гр. Бургас

07.03.2020

7-8 Март - инструкторски курс на IJKA-България със Садашиге Като Сенсей, 9 дан

14.03.2020

14-15 март Национално Първенство над 12г., зала Арена Асикс, София

17.03.2020

17-26 Март – лагер национален отбор (18-19 Март с Такато Уцуми Сенсей), Банско

20.03.2020

20-22 Март - Семинар с Такато Уцуми Сенсей, 6 дан, главен инструктор на IJKA - Япония, София

Takato_Utsumi_2020_BG-1579552677.pdf Takato_Utsumi_2020_Registration-1579552695.xlsx

Април 2020

03.04.2020

3-5 Април – 10-то Европейско първенство, Република Сръбска