Структура

1.     Управителен съвет

 Александър Славков – президент

 Лъчезар Ненов – вицепрезидент и главен инструктор

 Георги Георгиев - член на УС

 

2.     Техническа комисия

 Георги Георгиев – председател

 Веселин Георгиев

 Лъчезар Ненов

 Иван Маранов

 Александър Славков

 

 

3.     Реферска комисия

 Антон Въндев – председател

 Емил Димитров

 Владимир Вътев

 

 

4.     Дисциплинарна комисия

 Иван Тодоров - председател

 Иван Маранов

 Костадин Чепандов

 

    5.    Контролен съвет

               Веселин Георгиев

               Мирослав Неврокопски

               Асен Василев

 

 

       7.  Медицинска комисия

 

               Д-р Емил Николов

               Веселина Таскова - кинезитерапевт

 

    8.       Връзки с обществеността

 Наталия Иванова

 Деница Миленкова