Структура

1.     Управителен съвет

 Александър Славков – президент

 Лъчезар Ненов – вицепрезидент и главен инструктор

 Георги Георгиев - член на УС и председател на ТК

 

2.     Техническа комисия

 Георги Георгиев – председател

 Светла Костова

 Лъчезар Ненов

 Илиян Дянков

 Александър Славков

 Румен Полимеров

 Радослав Пенов

 

 

3.     Реферска комисия

 Антон Въндев – председател

 Емил Димитров

 Владимир Вътев

 

 

4.     Дисциплинарна комисия

 Иван Тодоров - председател

 Николай Николов

 Костадин Чепандов

 

    5.    Контролен съвет

               В

               Мирослав Неврокопски

               Асен Василев

 

 

       7.  Медицинска комисия

 

               Д-р Емил Николов

               Веселина Таскова - кинезитерапевт

 

    8.       Връзки с обществеността

 Иван Георгиев

 Деница Миленкова