Я-ики - статия от Сенсей Касуя

22.01.2018, 19:13

Я-ики

В кюдо (японската традиционна стрелба с лък) има дума “я-ики” (矢勢). Казват, че тази дума означава формата на стрелата по време на полет. Смята се, че дори при стелите, поразили мишената в центъра, има добра и лоша форма. “При положение че стрелата така или иначе е поразила центъра на мишената, формата няма никакво значение” - е нещо, което би казал някой начинаещ, а обикновените хора биха казали дори, че това е софизъм, празни приказки. Но това не са празни приказки. Казват, че когато стрелата трябва да пробие броня или дъска, то тя няма успее да го направи, ако нейното я-ики е лошо. Това може да бъде отнесено и за техниките в карате. Ако наблюдавате от близо техниката на първокласен каратека, ще видите, че тя е толкова бърза и силна, и контролът ѝ толкова добър, че може да настръхнете. От друга страна, при техниката на един незрял състезател, дори и да има бързина, има нещо, което не ѝ достига. Тя може и да е достатъчна, за да се вземат точки при състезание, но бихме могли да кажем, че без грижливи и съвестни тренировки на базовите техники (кихон ваза), занимавайки се само с кумите и тренирайки само как да се печелят точки на състезание, в техниката ще има липса на въздействие и сила. С други думи може да се каже, че липсва нещо от базовата същност на бойното изкуство, по същия начин както при стрелата - ако нейното я-ики не е добро, то дори и да улучи целта, тя не може да я пробие.
Наистина, ако разсъждаваме за карате като спорт, съществува и мисленето, че стига да сме успели да вземем точка, то това е достатъчно. Също се случва и да има ръководители, които съветват своите състезатели, че е важно да се спечели без оглед на нищо друго по време на състезания и други. Но когато говорим за карате-до, въпреки че то наистина има и своята спортна страна, в основата си за него при всяко положение трябва да се мисли като за бойно изкуство (будо).
Не е достатъчно просто да се спечели. Начинът по който е постигната победата, както и процесът, чрез който човек е достигнал до участие в съответното състезание е от изключителна важност.
Трениращият научава много по време на този процес. Разбира се, че физическите техники трябва да бъдат тренирани, но има нещо, което е по-важно - трябва да се работи за психическа сила и устойчивост.
Смятаме, че често съобщаваните по време на олимпийски и други състезания напоследък проблеми, свързани с допинг, забърканите в нечестни действия съдии и т.н. са една изкривена страна именно на философията да се спечели на всяка цена.

Kasuya Sensei

( Превод от Японски Янко Попов).