Карате клуб 161

гр. София

Национален център по Борба и Джудо "Диана",  зала на "Карате клуб 161"

ул. "Пимен Зографски" №3

Иван Маранов - 4 дан

.

Иван Йорданов - 3 дан

.

Владимир Драганов - 2 дан

WSKF 29.3.2018

Иван Караджов - 1 дан

.

Иван Кочев - 1 дан

WSKF 29.3.2018