Файтърс - НСА

гр. София

Радослав Пенов - 3 дан

17.10.2015

Александра Митева - 1 дан

17.12.2015

Димитър Станев - 1 дан

17.12.2015

Виктор Георгиев - 1 дан

17.12.2015