Спортен Клуб Хеиан

Тренировки  : понеделник  сряда и петък   пт 20.30 до 22.00

Инструктори : 
- Георги Йосифов  -  5 дан JKA
- Асен  Тутеков  -  4 дан  JKA
-Георги  р. Георгиев - 3  дан JKA

място ; Национален стадион Васил Левски   зала 7  Б

Георги Йосифов - 5 дан

.