Извънредно Общо Събрание на БФШК 19.03.2016

Публикувана на: 19.02.2016, 16:56

Във връзка с решение на Общото събрание от 09.01.2016г., УС на БФШК свиква Извънредно Общо Събрание на 19.03.2016 г. от 09 часа в тренировъчната зала на МФСЗ "АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ"
/ бул. "Асен Йорданов" № 1, 1113 София/ със следния дневен ред:

1.   Приемане на нови членове на БФШК

2.   Приемане на Наредба за държавен спортен календар за 2016 г.

3.   Промени в устава и приемане на нов устав на БФШК.

4.   Други