Семинар със Сенсей Хитоши Касуя, 8 ДАН

Публикувана на: 18.10.2016, 23:13

Скъпи колеги,

БФШК и WSKF-България най-учтиво Ви канят за участие в семинар по Шотокан Карате-до под ръководството на Сенсей Хитоши Касуя, 8 ДАН, главен инструктор на WSKF. Семинарът ще се проведе на 28, 29 и 30 октомври 2016 г. в гр. София.

 

График:
Петък 28.10 - 17:00÷20:00ч - Тренировка за инструктори и изпит за ДАН. Място - Honbu dojo W.S.K.F.-Bulgaria (ж.к. Изток ПГФК "Княгиня Евдокия"). Тренировката за инструктори, според заявките и капацитета на залата приоритета е както следва:
1. Инструктори с активен лиценз на WSKF(безплатно);
2. До двама инструктора от клубове членове на WSKF-BG (над 2 ДАН) и за подали заявка за полагане на изпит за ДАН - безплатно;
3. За други инструктори, извън WSKF - над 3 дан - след заявка (при платена такса участие в семинара тренировката е безплатна, без такава цена - 10€.
4. По преценка на гл. инструктор на WSKF-BG участие в семинара - могат да вземат и др. старши студенти подали предварителна заявка за участие с платена такса за семинара.
До изпит ще се допускат кандидати с предварителни заявки и редовен БУДО паспорт!
Събота 29.10 и неделя 30.10 - 17:00÷20:00ч - Семинар - (място Баскетболна зала в НСА), тренировка за всички степени. .
Цена на семинара - 40€, цена за един ден (събота или неделя) - 25€. За децата под14г. и под 5 КЮ тренировката ще е ще е до 18:30ч - такса за целия семинар - 20€, за един ден - 15€).
Срок за подаване на заявки от клубовете - 21.10.2016г. Заявките да се подават на E-mail: wskfbulgaria@abv.bg (петък), формата за заявки прикачения файл или на www.wskf-bulgaria.com
Списъка на участниците, които ще се допуснат в тренировката за инструктори ще се обяви на 26.10.2016г.
Таксите за участие на семинара, ще се приемат от представителите на клубове, с придружаващ списък!!! За участващите в занятието на 28.10 (петък заявките и таксите се приемат преди тренировката !!!