Отменя се Европейското първенство в Ново Место, Словения

Публикувана на: 05.09.2020, 13:11

Отменя се Европейското първенство в Ново Место, Словения

Обсъжда се нова дата през Април или Май 2021.