Инструкторски курс 18-19 Ноември 2011

Публикувана на: 15.11.2011, 13:22

На 18-19 ноември 2011 в София, Българската Федерация Шотокан Карате-До ще проведе инструкторски курс в направленията World Shotokan Karate Federation (WSKF), International Japan Karate Association (IJKA) и International Traditional Karate Federation(ITKF). Целта на курса е повишаване на техническата квалификация на инструкторите и запознаване с техническите изисквания за придобиване на майсторски степени дан. Желателно е присъствието на всеки, който има намерение да се явява за майсторска степен дан на зимната изпитна сесия през декември.

 

Семинарът ще се проведе в залата по борба и джудо на СОТ 161 в Национален център по борба и джудо, ул. Пимен Зографски № 3 от 18:00 часа. Участието в семинара е безплатно.

 

С цел създаване на по-добра организация, моля потвърдете участието си в инструкторския курс и приложете списък на участниците не по-късно от 18 ноември 2011г. ijka@abv.bg, wskfbulgaria@abv.bg

 

Георги Георгиев – главен инструктор направление WSKF