Общо събрание на БФШК 17.12.2011 г

Публикувана на: 16.11.2011, 16:15

Управителният съвет на сдружение “Българска федерация Шотокан Карате До” свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.12.2011 г. в 16ч. в гр. София, ул.Атанас Далчев (Хомбу дожо на WSKF в техникум по фризьорство, срещу Японското посолство),  при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността през 2011г., 2. Приемане на спортен календар, наредба за държавен спортен календар и бюджет за 2012г.; 3. разни;