Извънредно общо събрание

Публикувана на: 30.12.2011, 11:04

На проведеното Общо събрание на 17.12.2011 се взе решение за провеждане на Извънредно общо събрание на 29.1.2012г.

Събранието ще се проведе от 13ч. в гр.София,  в Национален център по борба и джудо, ул. Пимен Зографски № 3,  при следния дневен ред:

  1. Промени в устава и приемане на нов устав на сдружение Българска Федерация Шотокан Карате До
  2. Приемане на нови членове
  3. Разглеждане и приемане на правила за работата на спомагателните комисии във федерацията – срокове и условия на работа, права, задължния и отговорности
  4. Разглеждане и избиране на членовете на комисиите
  5. Други