Общо събрание на БФ Шотокан Карате-До. 03.11.2012

Публикувана на: 03.10.2012, 22:27

На 03.11.2012 от 20:00ч.(Събота)  ще се проведе Общо събрание на БФ Шотокан Карате-До на адрес:

София, Волейболна Зала  ЦСКА” Спортен комплекс ”Червено Знаме”, бул. Асен Йорданов 1

Дневен ред на общо събрание:

  1. Отчет за дейността на БФШК през 2012г.

а/ Финансов отчет

б/ Отчет за дейността

2. Приемане на нови членове

  3. Отчет за работата на спомагателните комисии. Разглеждане и избиране на членовете на комисиите.

а/ назначаване и сключване на договори със старши треньора на националния отбор, техническия сътрудник, счетоводна фирма.

4. Приемане на спортен календар, наредба за държавен спортен календар и бюджет за 2012г.

5. Промяна на седалището и адреса на сдружението от Плевен в София.

6. Други