Отложено Общо събрание

Публикувана на: 23.01.2014, 23:13

По предложение на контролния съвет отменяме общото събрание, което беше насрочено за 25.01.2014г. поради невъзможност да се представи в този срок подробен финансов отчет.