Извънредно Общо Събрание на 15 МАРТ 2014

Публикувана на: 14.02.2014, 20:42

УС на БФШК свиква Извънредно Общо Събрание на 15 МАРТ 2014 от 14:30ч. в

ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО, гр.Банско, ул. Глазне № 5

с дневен ред: 1. Приемане на нов правилник за картотекиране на състезатели на БФШК и нова наредба за държавен спортен календар. 2. Запознаване на клубовете с изискванията от писмо на ММС 09-00-5096/4 от 05.02.2014. 3. Финансов отчет за 2013г. 4. Приемане на нови членове. 5. Избор и сключване на договор със счетоводна фирма и технически секретар на БФШК. 6. Обсъждане на постъпили предложения от Радослав Пенов, Милена Кирниколова и Румен Полимеров. 7. Други.