Конкурс за дизайн на диплома за кю степен

Публикувана на: 27.04.2014, 11:06

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО

Обявява конкурс за дизайн на сертификат за степен.

 

Всеки може да участва с до 2 предложения за дизайн сертификат, които следва да изпрати на адрес: info@karatebg.com  в срок до 31 май 2014 г.

Предложенията за дизайн следва да съдържат задължително:

  1. Логото на Българска федерация Шотокан карате до, WSKF, IJKA и SKDUN;

  1. да бъдат двуезични - на български и на английски;
  2. да имат регистрационен номер;
  3. дата на издаване;
  4. име на получателя;
  5. подпис и печат на представляващия.

Предложенията за дизайн трябва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст, в който се описват: идеята на дизайна, име на автора и телефон за връзка. Одобреният проект трябва да е във формат и качество изисквани за дигитален печат.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса предложения, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми.

Награди: Първа награда за спечелилия конкурса -150 лв.