Курс за треньор по Карате в НСА

Публикувана на: 01.07.2015, 19:33

Уважаеми Колеги,
Във връзка с изискванията на НАРЕДБА No 2 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ, центъра за следдипломна квалификация към Национална
спортна академия „Васил Левски“, организира 18 месечна специализация за
придобиване на квалификация - треньор по Карате.
1. Срока за записване в курса ще е до 30.09.2015г. на официалния имейл
адреса на БФ Шотокан Карате -До /bfsk@karatebg.com/.
А/ Необходимата информацията, която ще се подава по имейла е следната:
- три имена
- членуване в клуб
- възраст
- техническа степен в карате
- телефон за връзка
- имейл адрес
2. След изтичане на срока за записване, кандидатите ще се информират за
свикване на организационна среща, която ще се състои около 05.10.2015 г.
в НСА „Васил Левски“ (за стартиране на курса).
А/ Необходимите документи за записване в курса са следните:
- 2 снимки
- валидна застраховка
- диплома за средно образование (копие и оригинал)
- Диплома за висше образование(копие и оригинал)ако има такава
- копие на лична карта
- копие на диплома за техническа степен в карате
3. Допълнителни условия:
- За имащите висше образование е необходимо минимум 3 кю (техническа степен )
- За имащите само средно образование е необходимо минимум 1 Дан (техническа
степен ) и навършени 30 години.
За повече информация Радослав Пенов (преподавател по карате в НСА)
Тел. 0888 89 86 09, 0893 39 63 46