Дан регистър

Росица Николова - 1 дан

Клуб: Спартак-14

20.4.2013

Николай Спасков - 1 дан

Клуб: Спартак-14

01.06.2014

Любомир Димитров - 1 дан

Клуб: Спартак-14

14.12.2013

Бетина Кисьова - 1 дан

Клуб: Спартак-14

29.7.2014

Павел Петков - 1 дан

Клуб: Спартак-14

29.7.2014

Георги Шринков - 1 дан

Клуб:

09.09.2015

Александра Митева - 1 дан

Клуб: Файтърс - НСА

17.12.2015

Димитър Станев - 1 дан

Клуб: Файтърс - НСА

17.12.2015

Виктор Георгиев - 1 дан

Клуб: Файтърс - НСА

17.12.2015

Емилиян Станев - 1 дан

Клуб: Кьокутен

.